Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av tre ledamöter.

Pontus Kågerman Styrelseordförande

Styrelseordförande i Torslanda, Link Prop och Solna Berg.

Arbetslivserfarenhet: Delägare, Glimstedt, 2008 Delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987-2001, Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.

Antal aktier i Bolaget: 30 000 aktier, varav 10 000 via bolag.

Utbildning: Jur kand (Stockholms universitet, 1978), Yale Law School, 1978, Fil.kand., Stockholms Universitet (150 poäng i national- och företagsekonomi), 1970.

David Bergendahl Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet: Delägare och VD Hammarplast AB 1994-. Delägare och VD Pergamon International AB 1988-1994.

Aktier både privat, via bolag Hammarplast och familj.
Antal aktier i Bolaget: 50 000 aktier.

Stefan Davidson Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet: Delägare Eton Innovation 1984-, ansvarig för finansiella investeringar 2012-. Produktansvarig tekniskt och kommersiellt 1995-2012. Produktutveckling 1979-1995.

Andra väsentliga uppdrag: Diverse styrelseuppdrag inom Eton-koncernen.

Antal aktier i bolaget: 55 000 aktier.

Utbildning: Ingenjör, maskinteknik, Teknis Borås 1978.

David Johansson Revisor