Om oss

Torslanda Property Investment AB (publ) (“Bolaget”) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred 8:4 i Göteborg (”Fastigheten”). Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Volvo PV ("Hyresgästen") representerar 97,5 procent av intäkterna med ett kontrakt som löper till den 31 december 2024. Bolaget förvaltas av den Göteborgsbaserade fastighetsförvaltaren Wilfast Förvaltning AB ("Wilfast").

Bolaget förvärvade fastigheten genom att förvärva 100 procent av aktierna i ägarbolaget Gothenburg PVH AB. Före förvärvet av fastigheten har Bolaget ingen resultathistorik. Både de mest betydande kostnaderna och intäkterna är fasta och kassaflödet är positivt.

Fastigheten

Fastigheten har en total uthyrningsbar area om 48 908 kvadratmeter och består i huvudsak av kontorslokaler som nyttjas av Volvo PV Forskning och Utveckling. På Fastigheten finns även två garagebyggnader som innefattar totalt cirka 2 900 parkeringsplatser. Den totala arean, inklusive parkeringsgarage uppgår till 106 288 kvadratmeter.

Organisation

Bolaget leds av VD och en extern fastighetsförvaltare. Båda åtagandena sker på konsultbasis med fasta arvoden.

Wilfast förvaltar koncernens fastighet.

Förvaltaren

Wilfast grundades 1992 och är en väletablerad fastighetsförvaltare och investeringspartner på den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget har sju anställda. Wilfast agerar som asset manager och investment partner.

Wilfasts arbete omfattar förvaltning, uthyrning samt fastighetsutveckling. Ofta deltar Wilfast aktivt i hela fastighetens värdekedja innefattande områdena förvärv, finansiering samt försäljning. Wilfasts uppdragsgivare och samarbetspartner består av svenska och utländska fastighetsägare, svenska och utländska fastighetsfonder samt noterade fastighetsbolag. Wilfast verksamhet är främst inriktad på kommersiella fastigheter med betoning på lager, logistik, industri samt retail. För närvarande förvaltar Wilfast ca 667 000 kvadratmeter lokalyta.