Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt. Torslanda Property Investments aktier handlas på Nasdaq First North sedan 29 januari 2015.

undefined

Senaste nyheterna

2018-08-22
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 25 578 578 kr (25 218 328)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 345 088 kr (21 576 171)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 459 736 kr (16 587 397)
  • Periodens resultat uppgick till 8 795 745 kr (9 317 999)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,11 kr (4,35)
2018-04-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

Senaste rapporten

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kalendarium

2019-01-14
Utdelning avstämningsdag
2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018

IR-kontakt

Mattias Rickardsson, VD

Telefon: 070-228 60 28

E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

Torslanda Property Invest Mattias Rickardsson