Kalendarium

2019-08-22
Halvårsrapport 2019
2019-05-09
Årsstämma
2019-04-15
Utdelning avstämningsdag
2019-03-25
Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 publiceras vecka 13 och kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018
2019-01-14
Utdelning avstämningsdag
2018-10-15
Utdelning avstämningsdag
2018-08-22
Halvårsrapport
2018-07-16
Utdelning avstämningsdag
Utdelning avstämningsdag
1 2 3