Kalendarium

2020-05-14
Årsstämma 2019
2020-04-22
Delårsrapport
2020-04-14
Avstämningsdag utdelning
2020-02-06
Bokslutskommuniké 2019
2020-01-13
Avstämningsdag utdelning
2019-10-14
Avstämningsdag utdelning
2019-08-22
Halvårsrapport 2019
Extra bolagsstämma

Kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2019-07-15
Avstämningsdag utdelning
2019-05-09
Årsstämma