Aktien

Bolaget handlas sedan den 29 januari 2015 på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 7 077 575 SEK fördelat på 70 775 750 aktier. Kvotvärdet per aktie är 0,1 kr.

Ägarstruktur

Aktieägarstruktur per 30 juni 2021 är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden.

Ägare Antal aktier Andel i %
Västerport Holding AB 55 500 800 78,4
Ilja Batjljan Invest AB 1 500 000 2,1
Familjen Kamprads Stiftelse  1 106 850 1,6
Rutger Arnhult via bolag 1 098 229 1,6
Länsförsäkringar Kalmar Län 800 000 1,1
Carnegie Fastighetsfond Norden  700 000 1,0
Crafoordska stiftelsen 700 000 1,0
Priornilsson Realinvest 545 687 0,8
Aktiebolaget Possessor 500 000 0,7
Jan Löngårdh 500 000 0,7
Summa 62 951 566 88,9
Övriga aktieägare 7 824 184 11,1
Totalt 70 775 750 100,0

 

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: TORSAB
ISIN-kod: SE0013914249

Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm
Telefon: 08-545 271 00
Email: info@wildeco.se

Wildeco Logo

Likviditetsgarant

Erik Penser Bankaktiebolag AB,
Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm