Bolagsstyrning

Bolaget leds av VD och en extern förvaltare. Båda åtagandena sker på konsultbasis med fasta arvoden.

Wilfast Förvaltning AB ("Wilfast") är ansvarig för ekonomisk och administrativ förvaltning av koncernen samt förvaltning av koncernens fastigheter.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av Bolaget. Styrelsen består av tre ledamöter.