Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt. Torslanda Property Investments aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan 29 januari 2015.

undefined

Senaste nyheterna

2022-11-21
Regulatorisk

Den oberoende budkommittén för Torslanda Property Investment AB (publ) ("Torslanda Property" eller "Bolaget") rekommenderar aktieägarna i Torslanda Property att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet om 18,00 kronor per aktie i Torslanda Property som lämnats av Västerport Holding AB ("Västerport") den 8 november 2022.

2022-11-09
Regulatorisk

Till följd av det offentliga uppköpserbjudandet ("Erbjudandet") till aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ) ("Torslanda Property" eller "Bolaget"), som efter uppkommen budplikt lämnades av dess huvudägare Västerport Holding AB ("Västerport"), har styrelsen för Torslanda Property utsett en oberoende budkommitté som består av styrelseledamoten Pontus Kågerman. Bolagets övriga styrelseledamöter - Jens Engwall, Johan Hessius, Ann-Sofie Lindroth och David Mindus - har intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-relgerna för vissa handelsplattformar. De får av det skälet inte delta i Bolagets handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet.

2022-10-18
Regulatorisk

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 166,8 (176,3) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 106,2 (120,5) miljoner kronor motsvarande 1,87 (1,70) kronor per aktie.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet före skatt med totalt 360,9 (108,5) miljoner kronor och av finansiella instrument med totalt 21,2 (2,7) miljoner kronor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 387,1 (224,6) miljoner kronor motsvarande 6,81 (3,17) kronor per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 82,8 (110,5) miljoner kronor motsvarande 1,46 (1,56) kronor per aktie.
  • Nettouthyrningen uppgick till 11,7 miljoner kronor i årshyra.

Senaste rapporten

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kalendarium

2023-01-09
Avstämningsdag utdelningen
2023-04-11
Avstämningsdag utdelningen

IR-kontakt

Stefan Berg, VD

Tel: 
+46 737 08 82 19

E-mail:
stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se