Om oss

Torslanda Property Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut totalt 9 fastigheter belägna i Göteborg och Stockholm. Fastighetsportföljen, vars värde uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor är uthyrd till 99 procent. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om cirka 185 000 kvadratmeter och består företrädesvis av kontorslokaler

Organisation

Bolaget leds av VD samt genom förvaltningsavtal med Sagax och Nyfosa som ansvarar för ekonomisk förvaltning respektive fastighetsförvaltning. Samtliga åtagandena sker på konsultbasis med fasta arvoden.