Ledning

 

VD för Torslanda Property Investment är Stefan Berg. Bolaget har även ingått förvaltningsavtal varigenom Sagax på konsultbasis ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och Nyfosa ansvarar för fastighetsförvaltningen.

 

Stefan Berg VD Torslanda Property Investment AB (publ)

Tillträde: VD sedan 2019

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet från Magnolia Bostad AB med ansvar för affärsutveckling samt som head of asset management från CBRE Global Investors, senior associate i Pembroke Real Estate och head of asset management i Genesta Property Nordic AB.

Innehav i Torslanda Property Investment per den 25 november 2019: inget innehav

Bolaget har även ingått förvaltningsavtal varigenom AB Sagax på konsultbasis ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och Nyfosa AB ansvarar för fastighetsförvaltningen.