Fastighetsportfölj

Torslanda Property Investment AB (publ) fastighetsbestånd består av 9 fastigheter belägna i Göteborg och Stockholm. Fastighetsportföljen, vars värde uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor är uthyrd till 99 procent. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 185 000 kvadratmeter och består företrädesvis av kontorslokaler med Volvo Cars som huvudsaklig hyresgäst. Läs mer om fastigheterna under respektive flik.

Göteborg   Stockholm