Göteborg

Sörred 8:6

Fastigheten består av nio byggnader med en total uthyrningsbar area om 74 427 kvm samt ett nybyggt p-däck med plats för cirka 430 bilar.

Fastigheten är belägen i Torslanda utanför Göteborg och utgörs till största del av kontorslokaler. Volvo Cars globala huvudkontor återfinns i den största byggnaden.

Sörred 8:4

Fastigheten består av 48 900 kvm uthyrningsbar area, främst kontorslokaler. Därutöver återfinns sju p-däck med cirka 2900 parkeringsplatser på fastigheten.

Fastigheten är belägen i Torslanda utanför Göteborg i direkt anslutning till Volvo Cars F&U-anläggning.

Sörred 8:10

Fastigheten består av två byggnader med en sammanlagd uthyrningsbar area om 23 243 kvm, främst lager- och utställningslokaler.

Fastigheten är belägen i Torslanda utanför Göteborg intill Volvo Cars produktionsanläggning och omfattar en markarea om drygt 100 000 kvm.

Sörred 7:32

Fastigheten utgörs av lager-, verkstads och kontorslokaler med en sammanlagd uthyrningsbar area om 12 934 kvm.

Fastigheten är belägen söder om Volvo Cars nybyggda kontorsbyggnad (Sörred 7:31) och intill Volvo Cars globala centrallager i Torslanda utanför Göteborg.

Östergärde 31:1

Fastigheten omfattar 7 175 kvm uthyrningsbar area och drygt 44 000 kvm markarea och utgörs av en bilserviceanläggning.

Fastigheten är belägen intill Volvo Lastvagnars fabriksanläggning i Tuve, cirka 5 km från övriga fastigheter.

Sörred 7:33

Fastigheten är belägen i Torslanda utanför Göteborg och består av en verkstadsbyggnad omfattande 2 706 kvm uthyrningsbar area samt ett p-däck med cirka 140 parkeringsplatser.