Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av fem ledamöter.

Jens Engwall Styrelseordförande

Tillträde: 2019
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Rådgivare åt och styrelseledamot i Nyfosa AB
Arbetslivserfarenhet: Grundare och VD för Nyfosa AB, grundare och VD för Hemfosa Fastigheter AB (2009-2018), VD i Kungsleden AB (1993-2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat positioner inom Skanska AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Söderport Holding AB samt styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB och Quanta Fuel AS.

Antal aktier i Bolaget: 0
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Johan Hessius Styrelseledamot

Tillträde: 2019
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Advokat och delägare i Cirio Advokatbyrå AB.
Arbetslivserfarenhet: Styrelseuppdrag i ett flertal bolag noterade på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North Growth Market.

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Bantorget Hyresbostäder AB, Västerkulla Hotell Holding AB, Runö Fastigheter HB och SHH Landbolaget AB och Retail United International AB samt styrelseledamot i Söderport Holding AB och SHH Bostad AB.

Antal aktier i Bolaget: 0
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Pontus Kågerman Styrelseledamot

Tillträde: 2015
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Delägare advokatfirman Glimstedt, styrelseordförande i Link Prop Investment AB, Solnaberg Property AB och Klockarbäcken Property Investment AB samt för några mindre bolag, styrelseledamot i Torslanda Property Investment AB.
Arbetslivserfarenhet: Delägare, Glimstedt, 2008 Delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987-2001, Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.
Utbildning: Jur kand (Stockholms universitet, 1978), Yale Law School, 1978, Fil.kand., Stockholms Universitet (150 poäng i national- och företagsekonomi), 1970.
Antal aktier i Bolaget: 30 000 aktier (varav 1000 via bolag).
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Ann-Sofie Lindroth Styrelseledamot

Tillträde: 2019
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Ekonomichef Nyfosa AB.
Arbetslivserfarenhet: Ekonomichef på Hemfosa Fastigheter AB, revisor på EY Real Estate samt fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen från Lunds universitet.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Söderport Holding AB.

Antal aktier i Bolaget: 0
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

David Mindus Styrelseledamot

Tillträde: 2019
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Verkställande direktör och styrelseledamot i AB Sagax (publ).
Arbetslivserfarenhet: Analytiker och affärsutvecklare på fastighetsbolag och konsultföretag.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Hemsö Intressenter AB samt styrelseledamot i Hemsö Fastighets AB, Söderport Holding AB och Fastighetsaktiebolaget Apicius.

Antal aktier i Bolaget: 0
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Oskar Wall Revisor

EY