Kalendarium

2022-04-11
Avstämningsdag utdelning
2022-02-08
Bokslutskommuniké 2021
2022-01-10
Avstämningsdag utdelning
2021-10-19
Delårsrapport Q3 2021
2021-10-11
Avstämningsdag utdelning
2021-07-12
Delårsrapport Q2 2021
Avstämningsdag utdelning
2021-05-19
Årsstämma
2021-04-20
Delårsrapport Q1 2021
2021-04-12
Avstämningsdag utdelning