Kalendarium

2021-02-05
Bokslutskommuniké 2020
2021-01-11
Avstämningsdag utdelning
2020-10-22
Delårsrapport Q3
2020-10-12
Avstämningsdag utdelning
2020-07-13
Delårsrapport Q2
Avstämningsdag utdelning
2020-05-19
Årsstämma

Kl. 14.00 i AB Sagax lokaler på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

2020-04-22
Delårsrapport Q1
2020-04-14
Avstämningsdag utdelning
2020-03-18
Sista dag för handel före uppdelning av aktier