Kalendarium

2017-08-23
Halvårsrapport 2017
2017-05-10
Årsstämma 2017
2017-03-02
Bokslutskommuniké 2016
2016-08-23
Halvårsrapport 2016
2016-05-10
Årsstämma 2016
2016-03-11
Årsredovisning 2015
Kommer under vecka 10
2016-03-03
Bokslutskommuniké 2015
2015-08-14
Halvårsrapport 2015
2015-04-28
Årsstämma 2015
Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2015 kl 10:00.
2015-03-26
Årsredovisning 2014