Kalendarium

2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018
2019-01-14
Utdelning avstämningsdag
2018-10-15
Utdelning avstämningsdag
2018-08-22
Halvårsrapport
2018-07-16
Utdelning avstämningsdag
Utdelning avstämningsdag
2018-05-09
Årsstämma
2018-03-01
Bokslutskommuniké
2017-08-23
Halvårsrapport 2017
2017-05-10
Årsstämma 2017