Nyheter

2018-04-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

2018-03-26
Regulatorisk

Vd och kontaktperson ska vara Mattias Rickardsson.

2018-03-26
Regulatorisk

Torslanda Property Investments årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på http://www.torslandapropertyinvestment.com

2018-03-01
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 

  • Hyresintäkterna uppgick till 50 417 777 kr (49 942 960)
  • Driftsöverskottet uppgick till 42 780 635 kr (43 127 240) 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 32 890 765 kr (33 197 868)
  • Periodens resultat uppgick till 17 591 117 kr (17 839 270)
  • Resultat per aktie uppgick till 8,22 kr (8,34)

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JULI- 31 DECEMBER 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 25 199 449 kr (25 129 684)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 204 464 kr (21 670 550)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 303 368 kr (16 622 465)
  • Periodens resultat uppgick till 8 273 118 kr (9 142 097)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,87 kr (4,27)
2017-08-30
Regulatorisk

Styrelsen i Torslanda Property Investment AB har utsett Mattias Rickardsson till ny vd. Han tillträder vid årsskiftet.

2017-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 25 218 328 kr (24 813 276)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 576 171 kr (21 456 690)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 587 397 kr (16 575 403)
  • Periodens resultat uppgick till 9 317 999 kr (8 697 173)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,35 kr (4,06)
2017-08-23
Regulatorisk

Caesar Åfors har informerat Torslanda Property Investments styrelse om att han, på grund av tidsbrist, har beslutat avgå som vd i bolaget. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess efter en ny vd, som väntas tillträda någon gång kring årsskiftet.

2017-05-10
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

2017-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 10.30 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 i Stockholm.

1
2
3
4

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.