Nyheter

2014-12-22

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 januari 2015 kl. 14.00 på Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.