Nyheter

2016-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 24 813 276 kr (24 797 186)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 456 690 kr (21 686 540)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 16 575 403 kr (15 115 927)
  • Periodens resultat uppgick till 8 697 173 kr (7 555 092) 
  • Resultat per aktie uppgick till 4,06 kr (3,53)
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.