Nyheter

Beslut på extra stämma

På den extra bolagstämma som hölls 15 januari i Stockholm, beslutades det att entlediga Jakob Fyrberg, Jan Klippvik och Mikael Pauli från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidson till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2015 samt att välja Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades det att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kr per år och att arvode till övriga ordinarie styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kr per år.

15 januari 2015

För ytterligare information, kontakta
Caesar Åfors, VD, Torslanda Property Investment AB (publ),
+46 70-662 48 48,
caesar@virabruk.se

Eller gå till bolagets hemsida:
www.torslandapropertyinvestment.com

Om Torslanda Property Investment
Torslanda Property Investment AB (publ) är ett svensk fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred 8:4 i Göteborg. Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Volvo PV representerar 97,5 procent av intäkterna med ett kontrakt som löper till den 31 december 2024. Bolaget förvaltas av den Göteborgsbaserade fastighetsförvaltaren Wilfast Förvaltning AB. Bolaget ansökt om notering på First North på Nasdaq Stockholm, med Wildeco som bolagets Certified Adviser.

2015-03-25

Torslanda Property Investments årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på http://www.torslandapropertyinvestment.com

2015-03-25

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2015-01-26

Torslanda Property Investment AB (publ) har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 29 januari 2015.

2014-12-22

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 januari 2015 kl. 14.00 på Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

<<
1
...
6
7
8

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.