Bolagsstämmor

Årsstämma 25 maj 2022 

Torslanda Property Investment höll årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 14.00 i Cirio Advokatbyrå AB:s lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Dokument

Kommuniké från årsstämma

Stämmoprotokoll

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

Styrelsens yttrande 

Fullständigt förslag till beslut om ändring av bolagsordningen